• 4 sierpnia 2020

MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA UMOWY KREDYTU INDEKSOWANEGO DO CHF NA ŁAMACH ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA UMOWY KREDYTU INDEKSOWANEGO DO CHF NA ŁAMACH ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

150 150 jamar

Możliwość unieważnienia umowy kredytu indeksowanego do CHF na łamach orzecznictwa Sądu Najwyższego została ujęta w wyroku z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18). Istotność tego wyroku wynika bowiem z tego, iż Sąd Najwyższy stwierdził, że wadliwy mechanizm indeksacji zawarty w umowie kredytu skutkuje nieważnością całej umowy. Dotychczasowa linia orzecznicza SN konsekwentnie wykazywała, że umowy mogą być wykonywane bez indeksacji, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki LIBOR. Miało to wykluczać ryzyko kredytobiorcy oraz pełnić funkcję prewencyjną poprzez zniechęcanie banków do narzucania nieuczciwych warunków umów.

Sąd Najwyższy uznał, że przy stwierdzeniu nieważności umowy każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot nienależnie spełnionych świadczeń (tzw. teoria dwóch kondykcji). Dopóki jednak strony takich roszczeń nie zgłoszą, to sąd nie ma możliwości badania z urzędu, która strona jest wzbogacana.

Sąd Najwyższy orzekając odniósł się nie tylko do roszczeń zgłoszonych w sprawie, sugerując bankom w uzasadnieniu wyroku, że mogą one występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jeżeli zostanie stwierdzona nieważność umowy kredytu.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż pomoc Frankowiczom jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43