O kancelarii

KANCELARIA ADWOKACKA

Początki działalności Kancelarii sięgają połowy lat 50-tych XX wieku, kiedy to w Przemyślu praktykę adwokacką rozpoczął Adwokat Stanisław Szufel (Senior). Od roku 1969 Kancelaria Adwokacka działa nieprzerwanie w Kielcach, współtworząc i kultywując najlepsze tradycje Świętokrzyskiej Palestry. Nadrzędnym celem Kancelarii jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej, opartej na długoletnim doświadczeniu, dogłębnej wiedzy, gwarancji dochowania tajemnicy zawodowej i poszanowaniu obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu.
Kancelaria realizuje pomoc prawną na rzecz szerokiego kręgu klientów – zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, w tym także w ramach kompleksowej obsługi prawnej.

Usługi są wykonywane zarówno na obszarze województwa świętokrzyskiego jak i na terenie całego kraju – osobiście i w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi.
Wysokość honorarium adwokackiego za udzieloną pomoc prawną jest każdorazowo ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem charakteru powierzonej sprawy oraz niezbędnego, przewidywanego nakładu pracy w celu jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
W przypadku zlecenia obsługi prawnej przez przedsiębiorców i inne instytucje istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu.

Kontakt z nami
41 362 69 43