• 4 lutego 2020

OKRESY WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

OKRESY WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

150 150 jamar

Znajdujące się w Kodeksie pracy przepisy regulujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę nie muszą mieć zawsze bezwzględnego zastosowania. Ich wykorzystanie zależy przede wszystkim od zgodnej woli stron, pod warunkiem, iż takie wybiórcze stosowanie norm będzie korzystniejsze dla pracownika. Pogląd ten został potwierdzony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r. (II PK 302/10), w którym zostało stwierdzone, iż ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawierają walor okresów minimalnych, jednakże w granicach wyznaczonych przez art. 18 Kodeksu pracy dopuszczalna jest również ich zmiana, zarówno poprzez skrócenie, ale także wydłużenie.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zostały określone w kodeksie pracy. Są one zależne od rodzaju podpisanej umowy o pracę. W przypadku umowy zawartej na okres próbny wypowiedzenie wynosi: 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie; 1 tydzień, w sytuacji, gdy umowę podpisano na czas co najmniej dwutygodniowy; 2 tygodnie, jeżeli umowę podpisano na maksymalny okres próbny, czyli 3 miesiące. Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony zależny jest od długości zatrudnienia u konkretnego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Każdorazowe skrócenie okresu wypowiedzenia musi zostać uwzględnione w treści świadectwa pracy. Jeśli dojdzie w tej kwestii do nieprawidłowości, to może to zaszkodzić przede wszystkim  pracownikowi. Jest to ważne głównie wtedy, gdy pracownik chciałby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Pracodawca musi więc dochować rzetelności, jeżeli umówił się z pracownikiem i zawarł z nim porozumienie o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż sprawy mające za przedmiot długość okresów wypowiedzenia umów o pracę są jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43