• 1 sierpnia 2017

Odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną

Odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Klienci biur podróży wykupując usługi turystyczne liczą na zrealizowanie ich zgodnie z przedstawioną ofertą, nie zastanawiając się nawet i nie pytając o ewentualne odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną. Niestety, często zdarza się, że przebieg wymarzonych wakacji znacznie od odbiega od opisu i zapewnień touroperatora. W przypadku zaistnienia takich niedogodności można złożyć reklamację już na miejscu pobytu – rezydentowi lub pilotowi wycieczki, a także w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu – w siedzibie biura podróży. Biuro podróży ma z kolei 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, przy czym po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została uznana. Wysokość dochodzonych przez klientów roszczeń-odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną- jest procentowo określona przez tzw. tabelę frankfurcką i zależna od ceny danej usługi. Choć tabela ta nie stanowi źródła prawa, wobec czego biura podróży nie są zobowiązane do jej stosowania, sądy często posiłkują się zawartymi w niej regulacjami. W przypadku zgłaszania reklamacji bądź sporządzania pozwu należy również pamiętać o zgromadzeniu jak największej ilości dowodów, którymi mogą być np. zdjęcia potwierdzające niezgodność świadczonej usługi turystycznej z przedstawioną nam ofertą, którą zaakceptowaliśmy, rachunków za usługi, które miały być bezpłatne, itp., mające wpływ na wysokość rekompensaty-odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną.

Bywa,że biura podróży wprowadzają także w błąd swoich klientów poprzez późniejsze zmiany godzin odlotów i przylotów, o których informują na kilka dni przed planowanym startem wykupionej usługi turystycznej. Zazwyczaj takie zmiany prowadzą do skrócenia planowanego czasu wypoczynku o kilka godzin,
a nierzadko nawet o dzień lub dwa. Zdarzają się również zmiany lokalizacji miejsca odlotu i przylotu. Należy pamiętać, że także takie działania biur podróży są podstawą do żądania rekompensaty, jakim jest odszkodowanie za wadliwa usługę turystyczną, którego można dochodzić przed sądem powszechnym.

Kolejną niedogodnością, z którą zmagają się klienci, są problemy finansowe biur podróży, w wyniku których te bankrutują, a nasze środki pieniężne wpłacone na poczet świadczonych przez nie usług przepadają, bądź – co gorsza – w trakcie trwania wyjazdu zagranicznego okazuje się, że nasz powrót nie jest opłacony. Od niedawna w Polsce działa jednak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, dzięki któremu nie musimy się martwić o sytuację majątkową biur podróży. Od każdej wykupionej usługi, biura podróży są zobowiązane do odprowadzania części otrzymanej zapłaty na cele działania przedmiotowego Funduszu. Skutkuje to tym, iż w razie bankructwa biura podróży zostaną nam ze środków Funduszu zwrócone należności przeznaczone na usługę turystyczną, która nie doszła do skutku, czy też pokryte zostaną koszty naszego powrotu do kraju z zagranicznego wyjazdu. Wartym napomnienia jest fakt, iż środki zgromadzone przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny mogą być przeznaczone wyłącznie dla klientów legalnie działających w Polsce biur podróży. Dlatego każdemu przed skorzystaniem z oferty danego biura podróży polecamy zweryfikowanie takiego przedsiębiorcy w Rejestrze Organizatorów
i Pośredników Turystycznych.

Nasza Kancelaria z sukcesem reprezentowała interesy klientów wielu biur podróży, rozczarowanych przebiegiem urlopu i ubiegających się o rekompensatę finansową -odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną.

Kontakt z nami
41 362 69 43