• 23 lutego 2021

ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wielu kredytobiorców spłaca zobowiązania finansowe przed czasem określonym w umowie. Wówczas, zgodnie z stanowiskiem Rzecznika Finansowego wszystkie koszty, które zostały poniesione przed podpisaniem umowy podlegają zwrotowi. Zwrot następuje w proporcjonalnej wysokości do czasu o jaki został skrócony okres obowiązywania umowy (jako zwrot prowizji bankowej).

 

Nie wszystkie Banki dokonują rozliczenia korzystnego dla kredytobiorców. Osoby, które uregulowały swoje zobowiązania może zaciekawić, że niebawem sprawę o zwrot prowizji bankowej rozpatrzy Sąd Najwyższy w drodze tzw. skargi nadzwyczajnej. Wydanie wyroku w rzeczonej sprawie może umożliwić klientom jednego z banków odzyskanie prawie 15.000 zł plus odsetki jako rozliczenie zwrotu prowizji w związku z przedterminową spłatą kredytu konsumenckiego. Rozstrzygnięcie sądu będzie ważne dla wszystkich, którym w przeszłości bank lub firma pożyczkowa odmówiły zgodnego z prawem rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu.

 

Przypominamy, że klienci, którzy spłacili wcześniej kredyt konsumencki, ale nie otrzymali proporcjonalnego zwrotu zgodnie z prawem, wciąż mogą dochodzić roszczeń. Należy najpierw złożyć reklamację do banku lub firmy pożyczkowej. W określeniu wysokości należnego zwrotu na pewno pomocna będzie wizyta u adwokata. 

Kontakt z nami
41 362 69 43