• 28 listopada 2016

XII Krajowy Zjazd Adwokatury

XII Krajowy Zjazd Adwokatury

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniach 25-27 listopada 2016 r., tym razem w Krakowie, odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Środowisko zawodowe 24 izb adwokackich z całej Polski było na nim reprezentowane przez 327 delegatów. W tym zaszczytnym gronie, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, był adwokat Stanisław Szufel.

Podczas zjazdu wybrane zostały nowe władze adwokatury: członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym jej Prezes, którym został adwokat Jacek Trela, Prezes oraz sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący oraz członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej, jak również Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury.
Zjazd już tradycyjnie stanowi okazję do debaty na temat kondycji adwokatury, roli jaką pełni ona w życiu społecznym, a także kierunków jej rozwoju. Tym razem delegaci dyskutowali m.in. o możliwościach rozszerzenia form wykonywania zawodu (działalność w adwokackich spółkach kapitałowych), niedopuszczalności zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz o konieczności uzupełnienia Kodeksu Etyki Adwokackiej o postanowienia piętnujące nieuczciwe praktyki biznesowe. Co więcej, przyjęte zostało również wspólne stanowisko w obronie ładu konstytucyjnego, co stanowi dowód żywego zainteresowania palestry sprawami ochrony podstawowych praw i wolności gwarantowanych Ustawą Zasadniczą.

Kontakt z nami
41 362 69 43