• 28 marca 2017

XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 24 marca 2017 r. w Krakowie odbyło się XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, tradycyjnie już zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Organizatorzy po raz kolejny zadbali o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, czemu sprzyjało zaproszenie wielu znamienitych specjalistów z zakresu prawa upadłościowego – sędziów oraz doradców restrukturyzacyjnych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. I tym razem w przedmiotowym szkoleniu wzięła udział adwokat Agnieszka Szufel-Figurska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wzorem poprzednich edycji, również bieżące Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nie można bowiem przecenić jego walorów edukacyjnych, głównie ze względu na stosunkowo niedawną nowelizację przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

Kontakt z nami
41 362 69 43