• 2 października 2017

XIV SZKOLENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

XIV SZKOLENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 29 września 2017 r. w Krakowie odbyło się XIV Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Wykładowcami byli znakomici praktycy: SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście oraz SSR dr Paweł Janda, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Przedmiotem wykładów były praktyczne doświadczenia ze stosowania znowelizowanych ustaw Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Szkolenie zostało objęte honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i  Prokuratury w Krakowie. Po raz kolejny w przedmiotowym szkoleniu wzięła udział adwokat Agnieszka Szufel-Figurska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kontakt z nami
41 362 69 43