Zespół

STANISŁAW SZUFEL

ADWOKAT

Założyciel Kancelarii Adwokackiej w Kielcach. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Świętokrzyskiej Palestry. W latach 1989-2007 pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym (obrona w procesach z oskarżenia publicznego i prywatnego, w postępowaniach przygotowawczych, rozpoznawczych, związanych z wykonaniem orzeczonej kary, a także reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym). Prowadzi również sprawy z dziedziny prawa rodzinnego (rozwody, separacje), prawa spadkowego oraz o zasądzenie odszkodowań (błędy w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne i inne). Udziela pomocy prawnej w zakresie doradztwa, reprezentacji przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi, a także w toku mediacji zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i klientów będących osobami fizycznymi. Pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Autor książki „ Trochę o sprawiedliwości, dawnej adwokaturze i życiu”. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich z siedzibą w Kielcach.

Dziedziny: prawo karne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo medyczne, doradztwo prawne, reprezentacja w procesach, reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym

AGNIESZKA SZUFEL-FIGURSKA

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, warsztatów z zakresu sztuki negocjacji organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 908). Od 1995 r. członek Kancelarii Adwokackiej. W swojej praktyce adwokackiej reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi, uczestniczy w negocjacjach i mediacjach, przygotowuje opinie prawne oraz zajmuje się doradztwem prawnym. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym także w prawie gospodarczym. Zajmuje się problematyką związaną z tworzeniem, przekształcaniem, restrukturyzacją i sanacją podmiotów gospodarczych (procedury naprawcze, upadłościowe i likwidacja), a także w zakresie upadłości przedsiębiorców i konsumentów oraz windykacją i egzekucją roszczeń i należności. Prowadzi sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych, w tym także związanych z działalnością gospodarczą stron (podział majątku, zniesienie wspólności ustawowej). Włada językiem angielskim.

Dziedziny: prawo cywilne i gospodarcze, restrukturyzacja i sanacja podmiotów gospodarczych, postępowania upadłościowe przedsiębiorców i upadłość konsumencka, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, sprawy rodzinne, doradztwo prawne, przygotowywanie ekspertyz prawnych i projektów umów, reprezentacja w procesach sądowych, mediacjach, negocjacjach, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego

EWA FIGURSKA-SZCZEPANIK

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Świętokrzyskiej Palestry. Złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, wyróżniając się jedną z pierwszych lokat w województwie świętokrzyskim. W okresie studiów ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego w ramach współpracy z Catholic University of Washington. Uczestniczyła także w studiach podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat potwierdzający biegłą znajomość prawniczego języka angielskiego – International Legal English Certificate.
Prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. Wyróżnia się doświadczeniem w sporządzaniu projektów umów oraz pism procesowych. W Kancelarii odpowiada za kontakt z zagranicznymi klientami w języku angielskim.
Prywatnie miłośniczka literatury, podróży i aktywnych form wypoczynku.

Dziedziny: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, upadłość konsumencka

JAKUB PACOCHA

RADCA PRAWNY

Absolwent kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W styczniu 2020 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kieleckich i lubelskich kancelariach adwokackich. Odbywał również praktyki w jednostkach prokuratury oraz sądach. Włada biegle językiem angielskim (certyfikat B2) i niemieckim (certyfikat B1).
W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w ramach której sporządza pisma procesowe, adiustuje projekty umów, a także przygotowuje opinie prawne. Reprezentuje również klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi i organami ścigania, odpowiada nadto za prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego.
Na co dzień entuzjasta motoryzacji i fan sportu, w szczególności piłki nożnej. Wolne chwile spędza aktywnie na świeżym powietrzu,

KAROL JEZIORSKI

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2021 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Swoje doświadczenie zawodowe nabywał w kancelarii adwokackiej sporządzając liczne projekty umów i pism procesowych z zakresu prawa cywilnego i karnego. Ponadto odbywał praktykę w jednostkach Prokuratury i Sądów. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na szeroko rozumianym prawie karnym oraz prawie cywilnym. Prywatnie pasjonat sportu i kina.

WERONIKA KWIATKOWSKA

APLIKANT ADWOKACKI

Studentka V roku Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz III roku Prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje doświadczenie pozyskiwała odbywając praktyki w krakowskiej kancelarii. Wolne chwile spędza na korcie rozgrywając mecze tenisa ziemnego.

KLAUDIA LESISZ

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. Ukończyła studia na kierunku Administracja, zarówno stopień licencjacki jak i magisterski. Obecnie w celu poszerzenia swoich kwalifikacji kończy szkolenie z zakresu „Księgowy z arkuszami kalkulacyjnymi w zarządzaniu”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Gminy Tczów oraz w biurze podróży eSky.pl. Interesuje się dobrą książką, sportem oraz muzyką. Odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych Adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii.

IWONA GÓRNICKA

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia na kierunku humanistycznym z tytułem magistra historii oraz na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK z tytułem magistra nauk politycznych. Po ukończeniu studiów odbyła staż w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2007 – 2021 zdobywała doświadczenie zawodowe jako paralegal, później jako asystentka wspólnika, a następnie jako specjalista od znaków towarowych i rejestrów w Kancelarii Łazewski Depo i Wspólnicy w Warszawie. Każdą wolną chwilę spędza z książką w rękach. Uwielbia podróżować a jej największą pasją jest gotowanie. Zajmuje się m. in. obiegiem korespondencji, dbałością o dobry wizerunek Kancelarii oraz dobrych relacji z Klientem, sądami, komornikami, urzędami. Wspiera pracę Adwokatów i czuwa nad terminami kancelaryjnymi.

PATRYCJA WILBURG

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmie Phinance – multiagencji finansowej. Interesuje się książką, filmem oraz sportem. Charakteryzuje się cierpliwością i zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków oraz pozytywnym nastawieniem. Odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych Adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii.

Kontakt z nami
41 362 69 43