Zespół

STANISŁAW SZUFEL

ADWOKAT

Założyciel Kancelarii Adwokackiej w Kielcach. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Świętokrzyskiej Palestry. W latach 1989-2007 pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym (obrona w procesach z oskarżenia publicznego i prywatnego, w postępowaniach przygotowawczych, rozpoznawczych, związanych z wykonaniem orzeczonej kary, a także reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym). Prowadzi również sprawy z dziedziny prawa rodzinnego (rozwody, separacje), prawa spadkowego oraz o zasądzenie odszkodowań (błędy w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne i inne). Udziela pomocy prawnej w zakresie doradztwa, reprezentacji przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi, a także w toku mediacji zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i klientów będących osobami fizycznymi. Pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Autor książki „ Trochę o sprawiedliwości, dawnej adwokaturze i życiu”. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich z siedzibą w Kielcach.

Dziedziny: prawo karne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo medyczne, doradztwo prawne, reprezentacja w procesach, reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym

AGNIESZKA SZUFEL-FIGURSKA

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, warsztatów z zakresu sztuki negocjacji organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 908). Od 1995 r. członek Kancelarii Adwokackiej. W swojej praktyce adwokackiej reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi, uczestniczy w negocjacjach i mediacjach, przygotowuje opinie prawne oraz zajmuje się doradztwem prawnym. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym także w prawie gospodarczym. Zajmuje się problematyką związaną z tworzeniem, przekształcaniem, restrukturyzacją i sanacją podmiotów gospodarczych (procedury naprawcze, upadłościowe i likwidacja), a także w zakresie upadłości przedsiębiorców i konsumentów oraz windykacją i egzekucją roszczeń i należności. Prowadzi sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych, w tym także związanych z działalnością gospodarczą stron (podział majątku, zniesienie wspólności ustawowej). Włada językiem angielskim.

Dziedziny: prawo cywilne i gospodarcze, restrukturyzacja i sanacja podmiotów gospodarczych, postępowania upadłościowe przedsiębiorców i upadłość konsumencka, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, sprawy rodzinne, doradztwo prawne, przygotowywanie ekspertyz prawnych i projektów umów, reprezentacja w procesach sądowych, mediacjach, negocjacjach, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego

EWA FIGURSKA-SZCZEPANIK

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Świętokrzyskiej Palestry. Złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, wyróżniając się jedną z pierwszych lokat w województwie świętokrzyskim. W okresie studiów ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego w ramach współpracy z Catholic University of Washington. Uczestniczyła także w studiach podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat potwierdzający biegłą znajomość prawniczego języka angielskiego – International Legal English Certificate.

Prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. Wyróżnia się doświadczeniem w sporządzaniu projektów umów oraz pism procesowych. W Kancelarii odpowiada za kontakt z zagranicznymi klientami w języku angielskim.

Prywatnie miłośniczka literatury, podróży i aktywnych form wypoczynku.

Dziedziny: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, upadłość konsumencka

PIOTR RODAK

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów uczestnik wielu konferencji naukowych. Od 2017 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kieleckich kancelariach adwokackich biorąc czynny udział w prowadzeniu obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych. Ponadto praktykował w jednostkach Prokuratury i Sądów. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, projektów umów, a także reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi. Jego zainteresowanie zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego praca cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Prywatnie pasjonat sportu. Włada językiem angielskim.

MONIKA WYSMOLIŃSKA

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła jednolite studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji oraz studia pierwszego stopnia na kierunku Politologia. Od 2018 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Doświadczenia zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej sporządzając liczne pisma procesowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, jak również reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i organami ściągania.

Zainteresowania zawodowe to prawo gospodarcze oraz prawa autorskie, prywatnie miłośniczka dobrej kuchni oraz literatury fantastycznej.

ANNA SKOCZEK

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza oraz studia magisterskie na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w jednostkach samorządowych, m.in. w Urzędzie Miasta Włoszczowa jak i w spółkach handlowych takich jak jedna z podwarszawskich firm specjalizujących się w eksporcie towarów do krajów Europy Zachodniej.

Entuzjastka dobrego kina oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W wolnych chwilach najchętniej sięga po książki z pogranicza nauk psychologicznych.

Odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych Adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii.

KLAUDIA LESISZ

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. Ukończyła studia na kierunku Administracja, zarówno stopień licencjacki jak i magisterski. Obecnie w celu poszerzenia swoich kwalifikacji kończy szkolenie z zakresu „Księgowy z arkuszami kalkulacyjnymi w zarządzaniu”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Gminy Tczów oraz w biurze podróży eSky.pl. Interesuje się dobrą książką, sportem oraz muzyką. Odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych Adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii.

KLAUDIA JACHOWICZ

ASYSTENT PRAWNY

Studentka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach na kierunku Psychologia Kryminalno – Śledcza. Swoje doświadczenie zawodowe pozyskiwała pracując w branży handlowej oraz prawniczej. W wolnych chwilach sięga po ulubione kryminały, a także różnorodne książki z zakresu psychologii. Prywatnie miłośniczka siatkówki oraz zwierząt.Odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii.

Kontakt z nami
41 362 69 43