• 14 grudnia 2023

ISTOTNE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

ISTOTNE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nowe przepisy spadkowe, a wraz z nimi nowe zasady dziedziczenia zasługują na szczególną uwagę tych z Państwa, którzy stoją przed podjęciem decyzji o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich.

Dotychczasowe przepisy wymagały od rodziców uzyskania zgody sądu opiekuńczego przed złożeniem oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, co niejednokrotnie prowadziło do niepewności w zakresie zachowania ustawowego sześciomiesięcznego terminu. Często bowiem rodzice błędnie zakładali, że już samo zainicjowanie postępowania o udzieleniu zgody na odrzucenie spadku po małoletnim wiąże się z jego odrzuceniem i nie wymaga dalszych czynności, przez co pomijali drugi krok procedury – złożenie oświadczenia przed sądem cywilnym lub notariuszem. 

Od 15 listopada 2023 r. wystarczy, że rodzic złoży oświadczenie przed sądem lub notariuszem, z zastrzeżeniem, że dziecko zostało powołane do spadku na skutek wcześniejszego odrzucenia spadku przez innego rodzica, a drugi wyrazi na to zgodę. Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego będzie dalej wymagane w sytuacji, gdy dziecko jest powołane do dziedziczenia w pierwszej kolejności po jednym ze swoich rodziców bądź drugi z rodziców nie wyraża zgody na czynność odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Informujemy, że nowe przepisy są stosowane również do spadków otwartych przed 15 listopada 2023 r. 

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości z zakresu prawa spadkowego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokaci Szufel. 

Kontakt z nami
41 362 69 43