• 19 maja 2023

Rozwód

Rozwód

150 150 kancelaria2021

Według popularnej skali pomiaru stresu, opracowanej przez dwóch psychiatrów: Thomasa Holmesa i Richarda Rahe, przeżycia związane z rozwodem uplasowały się na drugim miejscu jako jedne z najbardziej stresujących zdarzeń w życiu każdego z nas. Osoby, które zmagają się z tym przeżyciem, z pewnością wymagają szybkiej i skutecznej pomocy prawnej, która pozwoli im zmierzyć się z tym wyzwaniem, a zwłaszcza opracować, a następnie wdrożyć skuteczną strategię w planowanym lub wszczętym procesie rozwodowym.

Na pierwszym spotkaniu w naszej Kancelarii wsłuchujemy się w historię Państwa pożycia małżeńskiego, a następnie staramy się wspólnie dociec i ustalić przyczyny, które spowodowały obecny impas w związku lub całkowity rozpad małżeństwa. Na tej podstawie, mając na względzie Państwa oczekiwania, ustalamy satysfakcjonujące rozwiązania prawne, w tym zwłaszcza planowaną strategię procesową.

Dla tych z Państwa, którzy uważają, iż obecne problemy mają charakter przemijający i istnieje szansa na uratowanie związku, czynimy przede wszystkim starania o podjęcie negocjacji i mediacji w toczącym się procesie i poza postępowaniem sądowym, celem zawarcia ugody uzdrawiającej relacje małżeńskie. W przypadku fiaska możliwości konsensu wdrażamy odpowiednie rozwiązania procesowe zmierzające do oddalenia (nieuwzględnienia) żądania rozwodu.

W sytuacji, gdy nie widzicie Państwo możliwości i szans kontynuacji pożycia małżeńskiego i dążycie Państwo do przeprowadzenia rozwodu szybko i bez problemów tj. „w białych rękawiczkach”, proponujemy rozwiązania, które mają na celu ekspresowe i „bezkrwawe” załatwienie sprawy.

Jeśli zaś, Państwo małżeństwo „legło w gruzach” z powodu nagannego zachowania drugiego z małżonków i istnieją dowody, które wskazują, iż to ten małżonek jest wyłącznie winny jego rozpadowi, wówczas nasza strategia jest ukierunkowana na wykazanie tych faktów w procesie. Ten rodzaj postępowania wymaga dłuższej współpracy, poprzedzonej zebraniem i usystematyzowaniem dowodów (dokumenty, zeznania świadków, także nagrania, SMS i inne).

W sprawie o rozwód sąd rozstrzyga o sprawach całej rodziny, a więc także o władzy rodzicielskiej, w tym również o miejscu zamieszkania dzieci, uregulowaniu kontaktów rozwodzących się rodziców z ich małoletnimi dziećmi oraz o ich alimentacji, jak też o ewentualnej alimentacji pomiędzy małżonkami. Jeśli to tylko możliwe, pomagamy naszym Klientom w opracowaniu i przygotowaniu Planu Rodzicielskiego, obejmującego wszystkie kwestie dotyczące porozwodowej opieki i alimentacji dzieci stron. W przypadkach spornych, ustalamy odpowiednią strategię, przygotowujemy i weryfikujemy konieczne środki dowodowe, a następnie pomagamy w realizacji przyjętych celów w toku postępowania sądowego.

Ważnym jest, iż z chwilą zakończenia sprawy o rozwód pomiędzy małżonkami ustaje ustrój wspólności ustawowej ich majątku i możliwym staje się wszczęcie kolejnej sprawy o jego podział. W przypadku uprzedniego wypracowania porozumienia w kwestii podziału tzw. dorobku, w czym Kancelaria także udziela pomocy prawnej, można dokonać podziału majątku jeszcze w ramach toczącego się procesu o rozwód.

Z uwagi na doniosłość i wagę skutków rozwodu, odnoszących się nie tylko do sfery dotyczącej rozstających się małżonków, ale też sytuacji ich małoletnich dzieci, proces rozwodowy wymaga wstępnego rozważenia wszystkich jego aspektów i przygotowania, a następnie wdrożenia trafnej i skutecznej taktyki procesowej.

Kancelaria Adwokacka Szufel prowadzi z sukcesami od wielu dekad procesy w sprawach o rozwód. Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią, gwarantując, iż na każdym etapie prowadzenia powierzonej nam sprawy zapewnimy zarówno profesjonalną, jak i pełną zaangażowania pomoc prawną, a także empatię i serdeczność całego Zespołu Kancelarii, które są konieczne w tak trudnym momencie Państwa życia.

Kontakt z nami
41 362 69 43