• 23 listopada 2023

ZACHOWEK

ZACHOWEK

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Zachowek to instytucja występująca w prawie spadkowym. Ma on rekompensować spadkobiercom ustawowym niepowołanie ich do dziedziczenia w testamencie przez spadkodawcę. Dodatkowo zachowek ma również zastosowanie wtedy, gdy spadkodawca już za życia rozporządził swoim majątkiem. Oznacza to, iż spadkobierca dziedzicząc ustawowo może spotkać się z tzw. „pustym spadkiem”, tj. spadkiem w skład którego nie wchodzą żadne aktywa.

Uprawnionymi do zachowku są spadkobiercy ustawowi. Należy jednak zaznaczyć, iż nie chodzi o wszystkich spadkobierców ustawowych, a jedynie o tych konkretnie wymienionych przez ustawodawcę. Zachowek należy się bowiem zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy* (rodzicom spadkodawcy zachowek przysługuje tylko w sytuacji, kiedy byliby powołani do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego).

Zachowku pozbawione są natomiast osoby wydziedziczone przez spadkodawcę oraz uznane za niegodne dziedziczenia. Zachowku nie otrzymają także osoby, które zrzekły się spadku za życia spadkodawcy albo odrzuciły spadek po śmierci spadkodawcy.

Co do zasady wysokość zachowku to połowa wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby spadkobiercy w ramach dziedziczenia ustawowego. Jednakże w sytuacji, kiedy uprawniony do zachowku jest niezdolny do pracy lub jest osobą małoletnią, to przysługuje mu 2/3 wartości jego udziału spadkowego.

Prawo do dochodzenia zachowku nie jest jednak nieograniczone czasowo. Roszczenie uprawnionego do zachowku przedawnia się bowiem z upływem pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu.

Kancelaria Szufel od wielu lat skutecznie egzekwuje prawo do zachowku dla uprawnionych. Cechuje nas w tej kwestii bogate doświadczenie oraz pełen profesjonalizm. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią celem zapewnienia Państwu kompleksowej opieki prawnej i uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy.

Kontakt z nami
41 362 69 43