• 12 września 2017

JAK UNIKNĄĆ DŁUGÓW SPADKOWYCH – DZIEDZICZENIE Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

JAK UNIKNĄĆ DŁUGÓW SPADKOWYCH – DZIEDZICZENIE Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Odpowiadając na pytanie, jak uniknąć długów spadkowych konieczna jest analiza obecnych uregulowań odnoszących się do prawa spadkowego i wyjaśnienie czym jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Skutkiem przyjęcia spadku może być popadnięcie w problemy finansowe z powodu odziedziczenia długów spadkowych. Należy pamiętać, że do spadku wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa, dlatego też tak istotny jest wybór sposobu w którym zdecydujemy się przyjąć spadek. Jako spadkobiercy stosownie do treści art. 1012 k.c. spadek możemy przyjąć na dwa sposoby:

–  dziedziczenie w sposób prosty ( tj. dziedziczymy zarówno aktywa majątkowe, jak i pasywa, czyli długi spadkowe bez ograniczenia ich rozmiarów)

– dziedziczenie  z dobrodziejstwem inwentarza ( tj. dziedziczymy długi spadkowe jedynie do wysokości czynnych składników masy spadkowej, czyli aktywów),

Mówiąc prościej decydując się na przyjęcie spadku wprost narażamy się na ponoszenie odpowiedzialności za długi odziedziczone w spadku, które mogą przekroczyć wartość spadku i znacznie obciążyć nasz majątek osobisty. Z kolei przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daję nam gwarancję, że nie będziemy musieli odpowiadać  za długi spadkowe z majątku osobistego, gdyż odpowiedzialność za nie będzie ograniczona do korzyści jakie uzyskamy w spadku czyli tzw. aktywów. Przykładowo jeżeli na spadek składa się nieruchomość o wartości 500 tys. zł i zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości miliona zł to będziemy odpowiadać tylko do kwoty 500 tys. zł.

Należy pamiętać, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z koniecznością sporządzenia takiego inwentarza, który jest prościej rzecz ujmując spisem wszystkich aktywów wchodzących w skład spadku np. nieruchomości, środki finansowe. Stosowny inwentarz możemy sporządzić u notariusza lub samodzielnie złożyć go w sądzie na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. Należy również pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Obecnie brak takiego oświadczenie w stosownym terminie jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co jest korzystną zmianą w polskim prawie spadkowym.

Zatem podsumowując, sposobem na uniknięcie kłopotów finansowych związanych z przyjęciem spadku, w składzie którego przeważają długi spadkowe jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. W ten sposób unikniemy popadnięcia w zadłużenie.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego, pomagając zarówno spadkobiercom, jak i spadkodawcom. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43