• 23 marca 2020

EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI OD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI OD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

150 150 jamar

Egzekucja wierzytelności od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to materia bardzo rozległa i dość skomplikowana. W przypadku gdy dana spółka nie posiada majątku, który wystarczyłby na pokrycie istniejących zobowiązań, egzekucja wobec spółki okazuje się niemożliwa do przeprowadzania. Efektem czego jest wydanie przez komornika postanowienia o bezskuteczności egzekucji.

 

Postanowienie o bezskutecznej egzekucji nie wyczerpuje jednak katalogu możliwości  odzyskania pieniędzy od „niewypłacalnego” dłużnika w postaci spółki z o.o. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, gdy egzekucja wobec spółki z o.o. okazuje się być bezskuteczna, to w takim wypadku za zobowiązania spółki odpowiadają członkowie zarządu spółki.

 

Wierzyciel w celu wyegzekwowania swoich należności bezpośrednio od członków zarządu spółki musi uzyskać uprzednio tytuł wykonawczy wobec spółki, który zakończy się bezskuteczną egzekucją komorniczą. Niezależnie od tego, w określonych przypadkach, kiedy występują uzasadnione przesłanki zakładające, że egzekucja względem spółki będzie bezskuteczna możliwe jest od razu bezpośrednie wytoczenie powództwa wobec członków zarządu spółki. Ponadto przyczyną bezpośredniego pozwania członków zarządu spółki jest też oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania. W ramach powyżej opisanej procedury niezbędne jest jednak ustalenie kto był członkiem zarządu, w czasie, kiedy powstawały zobowiązania objęte postępowaniem sądowym. Warto przy tym wspomnieć, iż członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania nawet po wykreśleniu spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż dochodzenie wierzytelności od spółek handlowych jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43