• 27 stycznia 2021

KREDYT WE FRANKACH – UGODA CZY POZEW?

KREDYT WE FRANKACH – UGODA CZY POZEW?

1024 536 Agnieszka Szufel-Figurska

Kredyt we frankach szwajcarskich to problem wielu konsumentów, którzy podjęli decyzję o zawarcie umowy kredytowej w obcej walucie (CHF).

Rosnąca liczba spraw sądowych, lawinowo już przegrywanych przez banki, oznacza spore koszty dla sektora finansowego. Problem jest na tyle poważny, że zainteresowała się nim Komisja Nadzoru Finansowego, która domaga się od banków, aby zaczęły oferować ugody frankowiczom.

Ugoda w sprawie o kredyt frankowy może być atrakcyjną opcją dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą wchodzić na drogę sądową, Zaletą ugód jest możliwość porozumienia się z bankiem w prosty, tani i szybki sposób. Sami klienci na razie ostrożnie podchodzą do informacji o ugodach, a banki pracują nad konstrukcją takich umów.

Ekonomiści twierdzą, że w porównaniu z tym co można wygrać w sądzie propozycja banku to zazwyczaj jedynie 20 % korzyści dla konsumenta. Wobec korzystnych statystyk spraw sądowych, większość frankowiczów uznaje projekty ugody  za nieatrakcyjne, mające na celu głównie ochronę interesów banku, nie zaś obu stron.

Występując na drogę polubownego załatwienia sporu warto uprzednio porozmawiać z prawnikiem, aby pochopnie nie zdecydować się na rozwiązanie, które będzie jedynie pozornie korzystne. Trzeba zachować czujność i sprawdzić czy nie zapłaci się podatku od uzyskanej kwoty. Należy także pamiętać, że złożenie pozwu nie wyklucza zawarcia ugody, a wręcz przeciwnie – może stanowić dla banku motywacje do porozumienia się z konsumentem. Co więcej, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przerywa tzw. bieg przedawnienia, zatem (w praktyce) umożliwia uzyskanie większych korzyści finansowych.

Kontakt z nami
41 362 69 43