• 16 grudnia 2016

XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 09 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyło się XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Dyskusja była prowadzona przez sędziów oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Udział w niej wzięła adwokat Agnieszka Szufel-Figurska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem i stało się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów przez osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Kontakt z nami
41 362 69 43