• 28 marca 2019

ZMIANY W PRAWIE AUTORSKIM

ZMIANY W PRAWIE AUTORSKIM

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Przegłosowanie przez Parlament Europejski w dniu 26 marca 2019 r. dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym wprowadza zmiany w prawie autorskim polegające na harmonizacji różnych aspektów prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą zobowiązane do wprowadzenia przepisów, które będę zgodne z treścią dyrektywy. Termin na wprowadzenia zmian w krajowych systemach prawnych został ustalony na okres dwóch lat od opublikowania dyrektywy w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

 

Przedmiotowa dyrektywa wprowadzająca zmiany w prawie autorskim była tematem wielu sporów toczonych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Parlament Europejskich przyjmując dyrektywę bez żadnych poprawek znacznie wzmocnił prawa przysługujące twórcom utworów autorskich, a także wydawcom. Należy zwrócić szczególną uwagę na art. 11 przedmiotowej dyrektywy, który jest niezwykle istotny dla wydawców wszelakich tytułów prasowych. Wspomniany przepis wprowadza nowe prawa pokrewne dla wydawców, które będą obejmowały swoim zakresem wielokrotne powielanie, a także publiczne odtwarzanie ich prac. W zamyśle twórców dyrektywy ma to zniwelować proceder darmowego wykorzystywania cudzych utworów, czerpiąc z tego jednocześnie zyski. Ustanowienie takich praw pokrewnych spowoduje, że pierwotny wydawca, którego utwory są wykorzystywane, powinien otrzymać z tego tytułu odpowiednie honorarium. Należy przy tym podkreślić, że nie oznacza to jakiejkolwiek cenzury wymierzonej w internautów, bowiem dyspozycja przywołanego przepisu ich nie dotyczy.

 

Najbardziej kontrowersyjnym przepisem przedmiotowej dyrektywy jest jednak art. 13, którego celem jest zapobieżenie łamania praw autorskich poprzez nakazanie dostawcom usług sprawdzania treści dostarczanych przez poszczególnych użytkowników. Stały i ciągły proces rozwoju Internetu prowadzi do coraz częstych przypadków łamania praw autorskich i innych praw pokrewnych. W dobie dzisiejszej technologii i coraz intensywniejszej globalizacji należy stwierdzić, iż rozwój sieci internetowej doprowadził do konieczności wprowadzenie odpowiedzialności dostawców usług za łamanie praw autorskich przez indywidualnych użytkowników różnych serwisów internetowych z uwagi na nader utrudnione, a często niemożliwie wyegzekwowanie odpowiedzialność indywidualnych osób. Należy jednakże wskazać, że zupełnie nietrafne są opinie o wprowadzanej cenzurze Internetu, gdyż dla indywidualnych użytkowników internetu zmiany w prawie autorskim nie spowodują jakichkolwiek ograniczeń ich praw.

 

Podsumowując należy uznać, że zmiany w prawie autorskim wprowadzone wyżej wskazaną dyrektywą nie powinny spowodować utrudnień dla indywidualnych użytkowników, a jedynie zwiększą ochronę praw autorskich i praw pokrewnych twórców i wydawców.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż prawo autorskie jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tej mierze szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43